U Atamagaiju se trudimo da kreiramo inteligentna softverska rešenja osmišljena tako da na najefikasniji način odgovore na svakodnevne izazove dinamičnih poslovnih okruženja.

To činimo korišćenjem modernih tehnologija za web i mobilne platforme, uz kontinualno usavršavanje i optimizaciju svih komponenti sistema koje smo razvili.

FOKUS

Naš fokus je na proizvodima i servisima namenjenim digitalnom dobu pametnih uređaja, pre svega alatima za unapređenje poslovanja. Rezultat su softverska rešenja koja su jednostavna za upotrebu, atraktivna i prilagođena navikama korisnika, ali istovremeno izuzetno pouzdana, sigurna i spremna da odgovore na sve buduće zahteve razvoja kompanija naših korisnika. Zbog toga smo razvoj softvera bazirali na kombinaciji savremenih HTML5 tehnologija i zrelih rešenja za mehanizme poslovne logike i pohranjivanja podatka kao što su Microsoft SQL Server i .Net platforma.

ZNANJA I VEŠTINE

  • Analiza  i razumevanje poslovnih zahteva
  • Arhitektura i osmišljavanje softverskih rešenja
  • Upravljanje timovima i projektima
  • Projektovanje korisničkog iskustva
  • Dizajn korisničkih okruženja
  • Upravljanje bazama podataka
  • Programiranje
  • Upravljanje životnim ciklusom aplikacija