Hibridne mobilne aplikacije – 2. deo

U prethodnom tekstu smo pokušali da objasnimo prednosti razvoja hibridnih mobilnih aplikacija kada je potrebno da mobilno rešenje funkcioniše na više platformi. Pored toga što je sam razvoj neuporedivo brži i jeftiniji, mnogo je više softverskih inženjera koji vladaju...

Angular Material

Kada razmišljate o razvoju HTML5 aplikacija, bez obzira na to da li planirate da primenite SPA koncept ili klasični pristup sa više stranica, morate da odaberete nekoliko osnovnih komponenti, odnosno biblioteka. Prva odluka odnosi se na osnovni frejmvork u aplikaciji...

Hibridne mobilne aplikacije – 1. deo

Razvoj mobilnih aplikacija, još od 2007. godine i pojave prvog iPhone pametnog telefona, svakodnevno dobija na značaju, i to ne samo u domenu zabavnih programčića za širu publiku i mobilnih video igrica, već i u poslovnom svetu, za najrazličitije namene. Uspeh...